Arvot ja toimintaperiaatteet

Pieksämäen yhdistyksen tehtävä MLL:n jäsenjärjestönä on omalla alueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Yhdistyksenä tahdomme olla lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vaikuttaja. Tarjoamme innostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Arvot Pieksämäen yhdistyksellä ovat liiton mukaisesti 

* lapsen ja lapsuuden arvostus

* yhteisvastuu

* Inhimillisyys

* yhdenvertaisuus.

Arvomme tarkoittavat, että rakennamme Pieksämäen kaupungissa yhteisöä, jossa me yhdessä paikallisten toimijoiden - kaupungin, järjestöjen, yritysten ja yksityisten kaupunkilaisten kanssa kannamme vastuuta lasten hyvinvoinnista. Toimintamme tavoitteena on lapsia ja lapsuutta arvostava, lasten oikeudet ja tarpeet huomioiva kaupunki. Periaatteemme on, että tekemisemme on avointa, tuottaa iloa, kumppanuutta, aktiivista osallistumista ja arvostaa arjessa selviytymistä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Alla olevasta painikkeesta pääset lukemaan MLL:n strategian.